سفارش تبلیغ
صبا

کاش من همه بودم

در آینده می خواهید چه کاره بشوید؟!

این رو که می گم یاد قصه ها ی مجید می افتم!!مجید می خواست مرده شور بشه!! چه دل سوز!!

اما واقعأ شما می خواین چی کاره بشین؟!

دکتر؟!

مهندس؟!

نویسنده؟!

چی ؟!می خواین چی کاره بشین؟!

می خواین مشهور بشین یا معروف؟!البته اینا خیلی با هم فرق نداره!!

خیلی امیدوار نباشبن چون اگه بزرگ بشین به آرزوتون نمی رسین!! این رو تجربه ثابت کرده!!برای مثال برادر های خودم، یکی می خواسته

 خلبان بشه!یکی پلیس ویکی دیگه هم دکتر!!اما الان هیچ کدوم از این سه تا خیال پرداز به آرزوشون نرسیدن!!

این رو گفتم تا افکارتون باز بشه، راحت فکرکنین، آزادانه فکر کنین!!

می تونین به رفتگرشدن به آبدارچی شدن به ...به هر چیزی که خیلی پول توش نیست فکر کنین!!

یا مثل مجید به مرده شور شدن فکر کنین!!

یه بار فکر کنین ببینین چه حسی داره!!

 
[ پنج شنبه 88/5/8 ] [ 6:1 عصر ] [ دردونه ] [ نظرات () ]