سفارش تبلیغ
صبا

کاش من همه بودم

نام ها وعناوین ابلیس

a)    حارث:

برخی معتقدند نام ابلیس حارث بوده واین روایت از ضحاک است. از ابن عباس نقل شده که ابلیس از قبیله ای از فرشتگان بود که خدای متعال ایشان را از آتش آفرید و نام این بقیله "جان" بود.                                         

                                                           نهج البلاغه ص240 و288

b)    عزازیل.

c)     رجیم.

d)    ابوالجان.

e)    جن:

"جن یکی از نام های ابلیس است. روایتی از ابن عباس نقل شده است که ابلیس را به این خاطر جن خواندند که او از "خارنان جنان" بود ویا به خاطر پنهان بودنش از دیدگان جن نامیدند.

f)      ابومره یاابوقره.

g)    ابوکردوسی.

h)   ابودجاجه.

i)      شیخ نجدی.

j)      ابولبینی:چون "لبینی "دختر ابلیس بود.

k)    نائل.

l)      شیطان.

m) خناس.

 


[ شنبه 88/3/30 ] [ 1:40 عصر ] [ دردونه ] [ نظرات () ]