سفارش تبلیغ
صبا

کاش من همه بودم

من اومدم با یه مطلب!!!!!!

معلم: منبع علم، مولد دانش آموز،نیروگاه انسانیت ، تبلور دانایی، کوه توانایی، مایه افتخار ما ،بابا تو دیگه کی هستی ، خود صفا ، دارنده انواع و اقسام شفا، ضد جفا ، یاری دهنده ضعفا!!!!

 

سوال: یک نوع شعور سنح استاد و دانش آموز . کلمات نفرت انگیزی که به نوبت وتک تک مثل نیزه در چشم فرو می روند و لحظه به لحظه او را به عمق نادانی اش واقف تر می کنند. انواع مختلف آن از تشریحی سیانوری تا تستی گوگوری مگوری متغیر است!!!

 

مراقب:موجودی ستم کار که متأستفانه چشم و گوش و باقی حواس را هم دارد.نمایشگاه ضد حال ، موجودی که روی سینه اش نوشته شده :من مراقبم شما چه طور؟ یک نوع تله موش زنده!!!!

 

تقلب : یکسری اعمال ننگین در صورت با عرضه بودن و این کاره بودن فرد امتحان دهنده . نوعی هلو برو تو گلو که با توجه به درجه درایت و تیز معلم و مراقبان می تواند نوع هلویش را از هسته دار و خار دار تا اب هلو با طمع موز و عشق و حال متغیر باشد. بیراهه ای که اتفاقأ آخرش به هدف ختم می شود!!!

 

روز امتحان:لحظه ای که در آن دانش آموز می خواهد سر به تن عالم و آدم نباشد . روزی که در آن نگاه ها عمیق می شوند . روزی که در آن دوست و دشمن با هم و در کنار هم به قربانگاه می روند !!

 

نمره:تبلور میزان ، مهارت و دو دره بازی دانش آموز ، بهانه ای همیشگی برای اعتراض . !!


[ جمعه 88/8/15 ] [ 6:49 عصر ] [ دردونه ] [ نظرات () ]


تابستون امسال....

امسال بهترین تابستون عمرم بود!!!

تابستونی که مجبور نبودم برم کلاس تابستونی!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تابستونی که تا ساعت 11:30می خوابیدم!!

تابستونی که توش برای اولین بار خودم تنهایی پشت فرمون نشستم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تابستونی که عروسی دیدم!!ازون عروسی هایی که توی روستا می گیرن!!!!

تابستونی که توش یه عالمه لواشک و ترشی و شکلات خوردم!!!!

تابستونی که روزه گرفتم !!!

تابستونی که یه عالمه خندیدم!!

تابستونی که یه عالمه بازی کردم!!

....

خلاصه این تابستون یه تابستون فوق العاده بود!!

راستی فردا می ریم مدرسه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

شاید بخندیم شاید گریه کنیم!!!!!!!!!!!!!!!!!

اینم بگم که این آخرین آپم بود!

تا اطلاع ثانوی آپ نمی کنم!!!


[ سه شنبه 88/6/31 ] [ 8:2 عصر ] [ دردونه ] [ نظرات () ]