سفارش تبلیغ
صبا

کاش من همه بودم

بازی با کلمات

برای پاک نویس کردن،چرک نویس هایش را می شست.

چون می خواست حرف هایش با نمک باشد،به زبانش نمک می زد.

برای اینکه خواب های رنگی ببیند،زیر بالشتش مدادرنگی می گذاشت.

قبل ازخوردن دارو های تلخ،برایش جوک تعریف می کرد.

بند رخت آن قدر تاب خورد که لباس ها دل پیچه گرفتند.

چون آلبوم خالی نداشت،عکس نمی انداخت.

شاخه چون فکر می کرد خیلی تک است،اسم خودش را گذاشت تک شاخ.

می خواست با کلاس باشد،مدرسه راه انداخت.

رود، مویرگ آبی دریاست.

نقاشی که همه نقاشی هایش ازتفنگ بود،هفت تیرکش بود.

می خواست درخانه را بزند،زنگ پادرمیانی کرد.

ابرهای بارانی،چشم های پف کرده از گریه آسمان اند.

لوستر،لباس مجلسی لامپ است.

آن قدرچشمانش تیز بود که کتابی که می خواند پاره شد.

دست انداز هم دست می اندازد.

آدم خسیس،عاطفه هم خرج نمی کند.

چون می خواست دیر برسد،خواب ماند.

از خودم نبود!
[ یکشنبه 88/3/31 ] [ 11:28 صبح ] [ دردونه ] [ نظرات () ]


نام ها وعناوین ابلیس

a)    حارث:

برخی معتقدند نام ابلیس حارث بوده واین روایت از ضحاک است. از ابن عباس نقل شده که ابلیس از قبیله ای از فرشتگان بود که خدای متعال ایشان را از آتش آفرید و نام این بقیله "جان" بود.                                         

                                                           نهج البلاغه ص240 و288

b)    عزازیل.

c)     رجیم.

d)    ابوالجان.

e)    جن:

"جن یکی از نام های ابلیس است. روایتی از ابن عباس نقل شده است که ابلیس را به این خاطر جن خواندند که او از "خارنان جنان" بود ویا به خاطر پنهان بودنش از دیدگان جن نامیدند.

f)      ابومره یاابوقره.

g)    ابوکردوسی.

h)   ابودجاجه.

i)      شیخ نجدی.

j)      ابولبینی:چون "لبینی "دختر ابلیس بود.

k)    نائل.

l)      شیطان.

m) خناس.

 


[ شنبه 88/3/30 ] [ 1:40 عصر ] [ دردونه ] [ نظرات () ]