سفارش تبلیغ
صبا

کاش من همه بودم

88

سال هشتادوهشت تنها توی یک جمله برای من خلاصه می شه!!!

                  (زود دیر می شه!!!)

از سال هشتادونه خوب استفاده کنید!!!

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیدتون مبــــــــــــــــــــــــــــــــــارک باشــه!!!!


[ جمعه 88/12/28 ] [ 12:56 عصر ] [ دردونه ] [ نظرات () ]


رفت...

یه روز گرم و آفتابی از خواب بیدار می شه و می ره دست و صورنش رو می شوره!

یه صبحونه ی کامل می خوره و می ره سراغ لباساش !

در کمدش رو باز می کنه و یه دست کت وشلوار شیک در می یاره و می پوشه!!

ترجیح می ده امروز پیاده بره!

سر کوچشون یه دکه ی روزنامه فروشیه!!

می ره و روزنامه ی همیشگی رو برمیداره !!

سمت چپ بالا نوشته بود مردی در آرزوی دیدنه....

روزنامه رو می زنه زیر بقلشو راه می افته !!

می ره ومی ره و می ره ...

تا این که ماشین بهش می زه نه و می میره!!

 


[ شنبه 88/12/1 ] [ 4:3 عصر ] [ دردونه ] [ نظرات () ]